IVY MEDIA

商業中心項目

 • 香港東亞銀行會堂
  中國.香港
 • 北京中旅大廈
  中國.北京
 • 酒店大堂
  中國.香港
 • 香港歐洲坊鍾樓
  中國.香港
 • 溫哥華格魯吉亞塔樓
  加拿大.溫哥華
 • 韓國首爾國際金融中心
  韓國.首爾
 • 商業街
  美國
 • 香港港島東中心
  中國.香港
 • Porcelanosa
  美國
 • 拉斯維加斯Sage餐廳
  美國.拉斯維加斯
 • 香港將軍澳廣場
  中國.香港
 • 香港哥爾夫球會
  中國.香港